Transporto organizavimo paslaugos paskirtis – teikti paslaugą pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Transporto organizavimo paslaugas gali gauti  Lietuvos Respublikos piliečiai bei užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Anykščių rajono savivaldybėje.

Asmenų kategorijos, gali būti skiriama bei teikiama transporto organizavimo paslauga prioriteto tvarka:
• vaikai su negalia, turintys judėjimo sunkumų;
• asmenys, turintys judėjimo sunkumų, ir netekę 75-100 proc. darbingumo ar turintys didelių specialiųjų poreikių lygį;
• asmenys, netekę 75-100 proc. darbingumo ar asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
• asmenys, netekę 60–70 proc. darbingumo ar asmenys, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir turintys judėjimo sunkumų;
• asmenys (šeimos), atsidūrę (-usios) krizinėje situacijoje bei patiriantys fizinį ar psichologinį smurtą arba grėsmę asmens fiziniam ar emociniam saugumui;
• socialinės rizikos šeimų vaikai;
• socialinės rizikos suaugę asmenys.
Transporto paslauga taip pat teikiama išvardintus asmenis lydintiems asmenims (vienam asmeniui - vienas lydintis asmuo).
Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl transporto paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

Pageidaujantis gauti transporto paslaugą asmuo ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki vykimo datos kreipiasi į Socialinių paslaugų centrą ir pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą-paraišką;
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje);
3. Neįgaliojo, specialiųjų poreikių arba pensininko pažymėjimą;
4. Gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą arba kitą gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą;
5. Vykimo tikslą patvirtinančius dokumentus (gydytojų siuntimą konsultacijoms, gydymui ar reabilitacijai, siuntimą į socialinės globos įstaigą bei kitus tikslą patvirtinančius dokumentus);
6. Jei asmuo (šeima) negali pateikti vykimo tikslą patvirtinančių dokumentų arba dėl transporto paslaugos teikimo kreipiasi socialinės rizikos suaugęs asmuo, transporto paslaugos teikiamos tik Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatoriui seniūnijoje arba Anykščių rajono socialinių paslaugų centro socialiniam darbuotojui pateikus buities tyrimo aktą dėl šių paslaugų teikimo tikslingumo.

Transporto paslaugos organizuojamos ir teikiamos tik šiais atvejais:
1.Gydymo ir reabilitacijos tikslais:
• vykti į (iš) Anykščių rajono stacionarias gydymo įstaigas ir kitas gydymo ir/arba reabilitacijos įstaigas, esančias už rajono ribų;
• vykti į neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo įstaigas pirminiam/pakartotiniam neįgalumo/darbingumo lygiui nustatyti.
2. Asmens higienos ir priežiūros tikslu, vykstant į pirtį ar kitas higienos ir priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas (tik pagalbos į namus paslaugų gavėjams).
3. Vykstant į (iš) stacionarias socialinės globos ir slaugos įstaigas.
4. Pagalbos buityje organizavimo tikslais: atvežti buities reikmenis, aprūpinti vaistais, maisto produktais, avalyne, drabužiais ir pan. (tik pagalbos į namus paslaugų gavėjams).
5. Kitais nenumatytais atvejais.

Transporto organizavimo paslaugos teikiamos nemokamai ar iš dalies apmokant.
Transporto organizavimo paslaugos kainos:
• Vieno kilometro kaina – 0,50 Eur.
• Vienos valandos prastovos kaina – 2,96 Eur.
• Naudojantis transporto daugiau kaip 8 val. už kiekvieną papildomą valandą mokama suma, ne mažesnė už vairuotojo valandinį atlygį, pridėjus darbdavio mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos dalį.

Susiję teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345).
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 68-2510; 2010, Nr. 86-4549).
4. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Anykščių rajono savivaldybės transporto organizavimo paslaugos skyrimo, teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimu“ 2008 m. balandžio 24 d. Nr. TS-134.

Vykdomi projektai

1integral baner

zz ba

yy ba

Fotogalerija

puntukas1

smlogo

skirk 2 proc 2016 4

bankas

vs logo

anyksciu savivaldybe

Mes Facebook'e

Informacija

BĮ Anykščių rajono socialinių paslaugų centras
Įm. kodas: 301216534
Registracijos adresas: Šaltupio g. 11, LT-29131 Anykščiai
Tel./Fax. (8 381) 43 140
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį: 8:00 - 17:00
Penktadienį: 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka: 12:00 - 12:45 
Susisiekite su mumis:
info@socialinespaslaugos.lt

                                       
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com