esfa

Sunkią negalią turintį šeimos narį prižiūrintys artimieji dažnai susiduria su daugybe problemų. Trūksta žinių ir įgūdžių, kaip tinkamai tokiu žmogumi pasirūpinti, kaip nepervargti patiems, išlaikyti teigiamą emocinį ryšį ir pan. Įsipareigojimus šeimai nelengva derinti su darbu, todėl dažnai tenka jo atsisakyti.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras nuo 2013-05-13 iki 2015-10-31 jau įgyvendino projektą „Integralių paslaugų plėtra Anykščių rajone“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" priemonę ,,Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra". Anykščių rajone buvo sėkmingai sukurtas ir išplėtotas integralių paslaugų (socialinės globos ir slaugos) namuose modelis, siekiant teikti kompleksinę pagalbą neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims bei padėti šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Pasibaigus projektui "Integralių paslaugų plėtra Anykščių rajone", Anykščių rajono savivaldybė skyrė lėšų tolesniam integralios pagalbos teikimui, taip užtikrindama šių paslaugų teikimo tęstinumą iki naujo finansavimo laikotarpio.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras 2016 m. gegužės 16 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Integralių paslaugų plėtra Anykščių rajone -1“ Nr. 08.4.1.- ESFA-V-418-01-0005 finansavimo sutartį. Šis projektas yra tęstinis, jo vykdymo trukmė – 45 mėnesiai (2016m. -2020m.).

Projekto tikslas

Projekto tikslas - užtikrinti kokybišką integralią pagalbą namuose asmenims su negalia (suaugusiems ir vaikams), senyvo amžiaus asmenims, gyvenantiems Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje, teikti konsultacinę pagalbą šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, padėti jiems derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
Projektas didina slaugos ir socialinių paslaugų asmens namuose prieinamumą Anykščių rajono gyventojams, sudaro palankias sąlygas asmeniui kuo ilgiau turėti savarankišką ir visavertį gyvenimą savo namuose ir bendruomenėje, mažina stacionarios globos poreikį, bei skatina savanorystės plėtrą rajone.

Integralios pagalbos namuose gavėjai

Projekto tikslinės grupės – neįgalūs asmenys (suaugusieji ir vaikai), senyvo amžiaus žmonės. Kasdien integralios pagalbos namuose paslaugos teikiamos 50 asmenų, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės pagalbos (priežiūros) poreikis ir didelių specialiųjų poreikių lygis. Projekto vykdymo metu gavėjų skaičius gali didėti. Nauja tai, kad integralios pagalbos namuose paslaugas gali gauti ir neįgalūs vaikai iki 18 m. amžiaus, kurių tėvai dirba ir neturi galimybių integruotis į darbo rinką. Šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, projekto slaugytojai teikia individualias ir grupinės konsultacijas, integralios pagalbos projekto veiklų įgyvendinimo kokybiškumui, prieinamumui, naudingumui, problemų aktualumui aptarti.

Darbuotojų kompetencijų ugdymas

Centre dirba kvalifikuoti socialinių paslaugų srities ir slaugos specialistai. Siekiant, kad būtų teikiamos kokybiškos integralios pagalbos namuose paslaugos, mobilių komandų darbuotojai ir savanoriai dalyvaus mokymuose. Mokymų temos bus susijusios su teikiamų slaugos ir socialinių paslaugų asmens namuose specifika, patiriamais profesiniais sunkumais ir jų įveikimo būdais, psichologine pagalba darbuotojams, paslaugų gavėjams, bei jų šeimos nariams ir šių dienų šalies aktualijomis. Bendruomenės nariams, savanoriams planuojami renginiai, kurių metu bus skatinama bendruomenės narių neformali pagalba, teikiant integralias paslaugas bendruomenėje, aptariama savanorystės skatinimo svarba bendruomenėje, lyčių lygybės ir nediskriminavimo klausimais, detalizuojamos bendruomeninių paslaugų teikimo galimybės.

Projekto finansavimas

Visam projekto įgyvendinimo laikotarpiui slaugos namuose paslaugų finansavimui skirta 348.749,00 eurų iš ES struktūrinių fondų paramos lėšų. Socialinė globa bus finansuojama iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų. Teisės aktų nustatyta tvarka mokėjimas reglamentuotas tik už suteiktas dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas. Projekto vykdymo metu slaugos namuose paslaugos klientui teikiamos nemokamai.

Integralios pagalbos paslaugų organizavimas ir teikimas

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras turi socialinės globos ir įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijas, suteikiančias teisę teikti kvalifikuotas integralias paslaugas klientų namuose.
Optimizuojant integralių paslaugų teikimą teritoriniu principu, sudarytos 2 mobilios komandos. Komandinis darbas bendrai veiklai sutelkia skirtingų sričių specialistus. Mobiliose komandose dirba slaugytojai ir jų padėjėjai, masažuotojas, kineziterapeutas, socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai. Komandos aprūpintos priemonėmis projekto tiesioginėms veikloms vykdyti: automobiliu, slaugos, dezinfekcinėmis priemonėmis, darbo drabužiais ir kt.

Integralios paslaugos kasdien teikiamos 50 asmenų, gyvenančių Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje.
2018 gegužės mėnesio duomenimis projekto paslaugomis naudojosi 88 Anykštėnai, iš jų: 56 Anykščių mieste ir 32 seniūnijose. Tai: Kurklių (4), Skiemonių (3), Svėdasų (4), Troškūnų (5), Kavarsko (4), Debeikių (1), Andrioniškio (4), Anykščių (6), Traupio (1) seniūnijose.
Nesant klientų poreikiui, paslaugos neteikiamos Viešintų seniūnijoje.

PROJEKTO DALYVIŲ AMŽIUS:
Nuo 24-44m. – 4 asm,
Nuo 45-54m. – 4 asm.
Nuo 55-64m. – 5 asm.
Nuo 65 ir vyresni – 76 asm.

PROJEKTE DALYVAUJA: 88 asmenys iš jų:
- 60 moterų ir 28 vyrai;
- asmuo su negalia – 12 (4 mot ir 8 vyr.)
- senyvo amžiaus asmuo 76 (56 mot. ir 20 vyr.)

Konsultuota šeimos narių – 79 asm. individualias konsultacijas veda komandos slaugytojos specialistai.

Dalinimasis sukaupta patirtimi

Centre yra sukaupta daug integralios pagalbos namuose paslaugų teikimo organizavimą reglamentuojančios ir kitos informacinės medžiagos, dokumentų, iš kurių galima spręsti apie projekto veiklas, jų tęstinumą bei efektyvumą.
Integralių paslaugų teikimo gerąja patirtimi jau dalinomės su Širvintų, Zarasų, Utenos, Molėtų, Rokiškio, Jurbarko, Klaipėdos, Kėdainių savivaldybių ir socialinių paslaugų įstaigų atstovais, kurie savo savivaldybėse dar tik planuoja pradėti teikti tokio pobūdžio paslaugas.
Anykščių rajono socialinių paslaugų centro specialistai yra pasirengę dalintis sukaupta patirtimi ir žiniomis su kitais integralių paslaugų namuose teikėjais.

Projekto vadovas: Jolanta Pleškienė 861111443;

Įgyvendinanti institucija:
Anykščių rajono socialinių paslaugų centras
Šaltupio g. 11, Anykščiai
Tel: 838143140;
El.paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Svetainė: socialinespaslaugos.lt

Apie projektą rašė:

 
Komandos mokymai 1o
 
Komandos mokymai o
 
mokymai 2018
 
vienas i komandos auto o
 
 
 

Įgyvendinami projektai

finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

 esfa

PLAČIAU apie projektus

Apklausa

Vykdomi projektai

projektas treniruokliai

projektas vdc 1

NDC laikraštukas

laikrastis1

MVKT padalinys

mvkt

anyksciu savivaldybe

Mes Facebook'e

Informacija

BĮ Anykščių rajono socialinių paslaugų centras
Įm. kodas: 301216534
Registracijos adresas: Šaltupio g. 11, LT-29131 Anykščiai
Tel./Fax. (8 381) 43 140
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį: 8:00 - 17:00
Penktadienį: 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka: 12:00 - 12:45 
Susisiekite su mumis:
info@socialinespaslaugos.lt

                                       
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com