Paramos šeimai tarnyboje paslaugos teikiamos socialinės šeimoms įrašytoms į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą bei šeimoms, kurios augina vaikus, ir kurioms yra skirtos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos.

Socialinės rizikos šeima – šeima, kurioje auga vaikų iki 18 metų ir kurioje bent vienas iš tėvų piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, yra priklausomas nuo azartinių lošimų, dėl socialinių įgūdžių stokos nemoka ar negali tinkamai prižiūrėti vaikų, naudoja prieš juos psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, gaunamą valstybės paramą naudoja ne šeimos interesams, todėl iškyla pavojus vaikų fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei raidai ir saugumui. Socialinės rizikos šeimai priskiriama ir šeima, kurios vaikui įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta laikinoji globa (rūpyba).

Socialines paslaugas šeimoms teikia socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis Anykščių mieste ir seniūnijose.

Socialinių paslaugų poreikis socialinės rizikos šeimoms ir socialinės rizikos vaikams nustatomas, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymą ir vaiko globos ir laikinosios globos organizavimą, atsižvelgiant į šeimos narių socialinius įgūdžius ir motyvaciją kurti saugią, sveiką ir darnią aplinką savo namuose, šeimoje, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir užtikrinti šeimoje augančių vaikų visapusišką raidą ir derinant su vaiko ugdymo ir vystymosi poreikiais, atsižvelgiant į įvairių sričių specialistų (VTAS, švietimo ir medicinos įstaigų, pedagoginės-psichologinės pagalbos tarnybos, ir kitų įstaigų specialistų, kurių rekomendacijos turi įtakos nustatant vaiko socialinių paslaugų poreikį) išvadas.

» Teikiamos socialinės paslaugos

Paramos šeimai tarnybos socialiniai darbuotojai darbui su socialinės rizikos šeimomis, padeda užtikrinti tikslingą piniginės socialinės paramos panaudojimą, socialinę riziką patyrusiems bendrai gyvenantiems ir vieniems gyvenantiems asmenims Anykščių rajono savivaldybėje, kai minėti asmenys neefektyviai ar ne pagal paskirtį panaudoja gaunamą piniginę socialinę paramą.

Susiję teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345).
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 68-2510; 2010, Nr. 86-4549).
4. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimas Nr. TS-112 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams organizavimo ir teikimo“;
5. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimas Nr. TS-195 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vykdomi projektai

1integral baner

zz ba

yy ba

Fotogalerija

puntukas1

smlogo

skirk 2 proc 2016 4

bankas

vs logo

anyksciu savivaldybe

Mes Facebook'e

Informacija

BĮ Anykščių rajono socialinių paslaugų centras
Įm. kodas: 301216534
Registracijos adresas: Šaltupio g. 11, LT-29131 Anykščiai
Tel./Fax. (8 381) 43 140
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį: 8:00 - 17:00
Penktadienį: 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka: 12:00 - 12:45 
Susisiekite su mumis:
info@socialinespaslaugos.lt

                                       
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com