Menu Close

Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

„Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“

Europos socialinio fondo agentūra toliau (Projekto vykdytojas) ir Anykščių rajono socialinių paslaugų centras (Projekto partneris) sudarė ir pasirašė projekto sutartį „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“. Projektas finansuojamas 2021-2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo“ ir 2021-2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais), psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad iki projekto pabaigos paslaugas bus gavę 140 paslaugų gavėjų.

Projekto pradžia 2023 m. sausio 2 d. pabaiga 2026 m gruodžio 31 d.

Tinkamų finansuoti išlaidų suma 982 601,00 Eur, iš jų 963 334,00 Eur tiesioginių ir 19 267,00 Eur netiesioginių. Tiesioginės lėšos skirtos slaugos paslaugų teikimui, slaugos specialistų darbo užmokesčiui, konsultacijoms, psichologo, atvejo vadybininko darbo užmokesčiui. Šios lėšos taip pat skirtos slaugos ir higienos priemonių, transporto išlaidoms personalo kvalifikacijos ir kompetencijų kėlimo mokymams.

Kaip rodo patirtis, tokia pagalba – kuomet slaugos ir socialinės globos paslaugas, dar vadinamos integralia pagalba, – yra efektyvi bei ypač reikalinga ir naudinga žmogui ir artimiesiems.
Slaugos paslaugos asmens namuose teikiamos nemokomai, t. y. finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis. Už dienos globą ir priežiūrą asmens namuose 20 procentų asmens pajamų mokestis.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Anykščių rajono socialinių paslaugų centro projekto „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ atvejo vadybininkę tel. 8 678 52499

 

Skip to content