Menu Close

Pareigybių aprašai

» Asmeninio asistento
» Atvejo vadybininko
» Bendruomeninių šeimos namų socialinio darbuotojo
» Debeikių savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus asmenims ūkvedžio
» Individualios priežiūros darbuotojo teikiančio dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą
» Debeikių savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus asmenims individualios priežiūros darbuotojo
» Dienos centro asmenims su negalia individualios priežiūros darbuotojo
» Pagalbos į namus tarnybos individualios priežiūros darbuotojo teikiančio pagalbos į namus paslaugą
» Individualios priežiūros darbuotojo teikiančio paslaugas šeimoms patiriančioms socialinę riziką
» Kompleksinių paslaugų projekto koordinatoriaus
» Nedirbančių asmenų atvejo vadybininko
» Direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams
» Raštvedybos ir personalo reikalų specialisto
» Pagalbos į namus tarnybos socialinio darbo koordinatoriaus
» Vaikų dienos centro socialinio darbuotojo
» Pagalbos į namus tarnybos socialinio darbuotojo atsakingo už dienos socialinę globą asmens namuose paslaugą
» Debeikių savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus asmenims socialinio darbuotojo
» Motinos ir vaiko krizių tarnybos socialinio darbuotojo
» Pagalbos į namus tarnybos socialinio darbuotojo atsakingo už pagalbos į namus paslaugos organizavimą ir teikimą
» Paramos šeimai tarnybos socialinio darbuotojo darbui su šeimomis
» Dienos centro asmenims su negalia socialinio darbuotojo
» Socialinio darbuotojo darbui su rizikos asmenimis
» Ūkio reikalų specialisto
» Valytojo

 

Skip to content