Menu Close

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis paslauga

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis (toliau TPP) paskirtis – pagerinti gyvenimo kokybę, išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką asmens sveikatos būklei, savarankiškumui, ugdymuisi ir darbinei veiklai, padėti integruotis į visuomenę.

Teikiamos paslaugos:
• Konsultavimas
• Tarpininkavimas
• Informavimas
• TPP išdavimas

TPP turi teisę gauti asmuo:
• kuriam nustatytas priežiūros pagalbos ar slaugos poreikis;
• kuriam nustatytas neįgalumas;
• kuriam nustatytas darbingumo lygis;
• po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas);
• kuriam sukakęs senatvės pensijos amžių;
• deklaravusiems savo gyvenamąją vietą Anykščių rajone.

Asmuo, sutuoktinis, pilnamečiai vaikai arba jo įgaliotas atstovas arba asmeniui atstovaujantis savivaldybės socialinis darbuotojas ar neįgaliųjų asociacijos atstovas, norėdamas įsigyti technines pagalbos priemones, turi pateikti šiuos dokumentus:
• Asmens tapatybės dokumentą;
• Medicinos dokumentų išrašą. Forma Nr. 027/a arba E027 (galiojimo laikas 12 mėn.);
• Prašymą SP-10 (pildomas įstaigoje);
• Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą;
• Neįgaliojo, pensininko pažymėjimą.

Išrašas iš medicininių dokumentų nereikalingas, asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, ar asmenims su visiška negalia įsigyjant šias techninės pagalbos priemones:
• lovos staliukus;
• priemones praguloms išvengti (pasėstai, poroloniniai ir kompresoriniai čiužiniai);
• lovas (rankomis ir automatiškai reguliuojamos);
• vaikščiojimo lazdeles (medines ir metalines);
• vaikščiojimo priemonių priedus ( ramentų antgaliai, paminkštinimai ir pan.).

Nuo 2017 m. sausio 2 dienos įsigaliojus įsakymo „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimui 2017 m. sausio 2 d. Nr. A1-1, keičiasi mokamų techninės pagalbos priemonių kainos (vienkartinė įmoka).


Įmokos už techninės pagalbos priemones EUR

Už naujas

Už pakartotinai išduodamą
Automatiškai reguliuojama lova
100 50
Naktipuodžio kėdutė 20
Vaikštynė su staliuku 20 10

Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai rūpintojai per 30 dienų privalo grąžinti asmens turėtą techninės pagalbos priemonę.

Grąžinus rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus ne daugiau kaip 12 mėn. nuo dvišalės sutarties pasirašymo dienos, Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos grąžina asmeniui ar jo paveldėtojams arba asmeniui pasirašiusiam aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis sutartį:

40 eurų už naują automatiškai reguliuojamą lovą.
20 eurų už naudotą automatiškai reguliuojamą lovą.

Grąžinus rankomis ar automatiškai reguliuojamą lovą, praėjus daugiau kaip 12 mėn. nuo dvišalės sutarties pasirašymo dienos, įmoka negrąžinama.

»  2023 m. ketvirčio ataskaitos

TPP išduodamos negrąžintinai:
• Neįgaliųjų tvirtinimo diržai;
• Plaštakos apsaugos priemonės;
• Padangos ( įprastos ir sustiprinta apsauga);
• Lazdelės (medinės ir metalinės);
• Antgaliai, užmautės;
• Visi čiužiniai, pasėstai;
• Naktipuodžio kėdutės;
• Tualeto paaukštinimai;
• Kojinių apsimovimo priemonės.

Techninės pagalbos priemonių naudojimas:

Neįgaliojo vežimėliu ir persikėlimo lenta

Pažastinių ramentų prisitaikymas ir lipimas laiptais su jais

Alkūninių ramentų sureguliavimas naudojimui

Plačiau apie techninės pagalbos priemonių rūšis, naudojimo laiką ir kriterijus, pagal kuriuos nustatomas poreikis šioms priemonėms įsigyti, galite paskaityti čia:

Susiję teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345).
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393).

 

Skip to content