Menu Close

Dienos socialinės globos asmens namuose paslauga

Dienos socialinė globa asmens namuose – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.
Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjai:

 • Vaikai su negalia,
 • suaugę asmenys su negalia,
 • senyvo amžiaus asmenys.

»  Atmintinė klientams

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų sudėtis:

 • maitinimo organizavimas (jei maistą pristato tarnybos), pagalba maitinantis, asmens maitinimas,
 • pagalba buityje ir namų ruošoje,
 • kasdienė asmens higiena ir priežiūra,
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas,
 • palydėjimas į įvairias įstaigas,
 • kitos paslaugos, reikalingos siekiant asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose.

»  Socialinių paslaugų sudėtis
»  Licencija

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimo organizavimas:

 • iki 25 val. per savaitę asmens namuose,
 • iki 40 val. per savaitę asmens namuose asmeniui su negalia, kuriam nustatytas pirmojo arba antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Išimtiniais atvejais, kai asmeniui, atsižvelgiant į individualius jo poreikius ir savarankiškumą (asmeniui, iš šeimos narių negaunančiam pagalbos ir (ar) priežiūros, vienam gyvenančiam asmeniui ir kt.), reikia ilgesnės trukmės paslaugos, gali būti skiriama iki 70 val. per savaitę trukmės dienos socialinės globos asmens namuose paslauga.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas teikia:

 • socialiniai darbuotojai,
 • individualios priežiūros darbuotojai,
 • psichologai, psichoterapeutai,
 • sveikatos priežiūros, švietimo, ugdymo, užimtumo specialistai.

Mokestis už dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose kaina yra 9,60 Eur./val., tačiau jis yra  nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti, vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
Asmuo moka už socialinio darbuotojo, individualios priežiūros darbuotojo teikiamas paslaugas, o  slaugos ir kitų specialistų teikiamos paslaugos apmokamos iš ES finansuojamų projektų, už jas asmuo nemoka.

Licencijos rūšis: Senyvo amžiaus asmuo su sunkia negalia, vaikas su negalia, vaikas su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmuo, suaugęs asmuo su negalia, suaugęs asmuo su sunkia negalia,  Nr. L000001031.

Numatytas paslaugų gavėjų skaičius – 50 asmenų per mėnesį.
2024-03-01 duomenimis dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos laukiančiųjų eilėje skaičius – 1 asmuo. 

Kur kreiptis ?
Į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių dėl dokumentų pateikimo, adresu J. Jablonskio g. 32, Anykščiai, tel. +370 (381) 51573.
Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimą organizuoja Anykščių rajono socialinių paslaugų centras.

»  Socialinės globos normų aprašas 2023 m.
»  Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos ataskaita už 2023 m.
»  Anykščių rajono socialinių paslaugų centro – EQUASS Certificate (pdf*)

0001_equass-logo_1548939170.png

Atsakinga darbuotoja:

Laura Jasevičienė
socialinė darbuotoja dienos socialinės globos asmens namuose paslaugai
Tel: +370 381 52079, mob. Tel: 370 679 72108
el. p.: ljaseviciene@socialinespaslaugos.lt

Paslaugos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493)
2. Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo (2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93)
3. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo (2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94)
4. Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo (2006 m. spalio 10 d. Nr. 978)
5. Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (2023 m. birželio 29 d. Nr. 1-TS-192)
6. Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo (2021 m. kovo 25 d. Nr. 1-TS-6)

Skip to content