Menu Close

Tvarkos aprašai

Darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas (2017 m. rugpjūčio 22 d. Nr. Į-67)

»  Žiūrėti nuorodą

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas: (2021 m. kovo 20 d. Nr. Į-38)

»  Žiūrėti nuorodą

Prašymų ir pretenzijų nagrinėjimo tvarkos aprašas: (2017 m. sausio 16 d. Nr. Į-14)

»  Žiūrėti nuorodą

Teikiamų socialinių paslaugų planavimo ir kokybės vertinimo tvarkos aprašas: (2021 m. birželio 9 d. Nr. Į-53)

»  Žiūrėti nuorodą

Darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo ir veiklos užduočių nustatymo tvarkos aprašas: (2021 m. spalio 29 d. Nr. Į-73)

»  Žiūrėti nuorodą

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas (2022 m. gruodžio 7 d. Nr. Į-45)

»  Žiūrėti nuorodą

Elektroninių aukcionų vykdymo informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašas (2023 m. balandžio 25 d. Nr. Į-45)

»  Žiūrėti nuorodą

 

Skip to content