Menu Close

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

Intensyvi krizių įveikimo pagalba – socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, pagalbos, kitų būtinųjų paslaugų (asmens higienos, buitinių ir kt.) suteikimas ir (ar) organizavimas asmeniui (šeimai), siekiant atkurti jo (jos) savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir padėti integruotis į visuomenę, laikino apgyvendinimo, jei asmuo (šeima) dėl patirto smurto, prievartos, nustatyto vaiko apsaugos poreikio ar kitų priežasčių negali naudotis savo gyvenamąja vieta

Teikiamos paslaugos:

 • Bendravimas,
 • psichologinė pagalba,
 • psichosocialinė pagalba,
 • laikinas apgyvendinimas (laikino apnakvindinimo paslaugos (iki 7 parų), o laikino apgyvendinimo krizių centre paslaugos
 • (teikiamos 12 mėn. ir ilgiau),
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveika gyvensena, namų
 • ruoša, namų saugumas, švara ir tvarka, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko
 • paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.),
 • darbo įgūdžių ugdymas,
 • apsaugos organizavimas,
 • kitos paslaugos, reikalingos konkrečiam asmeniui.

Gavėjai:
Laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo krizių centre paslaugos skiriamos krizinėje situacijoje esantiems asmenims ir jų vaikams, socialinę riziką patiriančioms šeimoms (vienišiems tėvams ir jų vaikams, besilaukiančioms moterims, nepilnametėms besilaukiančioms merginoms ir nepilnametėms motinoms), vaikams, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra, ir jų teisėtiems atstovams pagal įstatymą, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir/ar faktiškai gyvenantiems Anykščių rajone arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Anykščių rajono savivaldybėje bei užsieniečiams, tarp jų ir asmenims be pilietybės, turintiems leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatytas laikino apnakvindinimo ar apgyvendinimo krizių centre paslaugų poreikis.

Skip to content