Menu Close

Bendruomeniniai šeimos namai

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras pradeda vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas – prevencinių socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą, skirtą Anykščių rajono savivaldybės gyventojams. Bendruomeninių šeimos namų veiklos tikslas – organizuoti, o prireikus ir teikti asmeniui (šeimai) kompleksines paslaugas šeimai kuo arčiau asmens (šeimos) gyvenamosios vietos arba asmens (šeimos) gyvenamojoje vietoje vieno langelio principu.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centro Bendruomeniniai šeimos namai:
–    organizuoja kompleksinių paslaugų šeimai teikimą. Kompleksinės paslaugos šeimai – tai prevencinė socialinė paslauga, skirta asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos;
–    informuoja asmenis (šeimas), bendruomenę apie teikiamas kompleksines paslaugas šeimai;
–    konsultuoja šių paslaugų teikimo klausimais;
–    informuoja tikslines grupes apie kitas aktualias savivaldybės teritorijoje teikiamas socialines paslaugas, vykdomas programas ir (ar) kitą socialinę paramą;
–    organizuoja bendruomenės įtraukimą į pagalbos asmenims (šeimoms) organizavimą ir (ar) teikimą;
–    plėtoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą;
–    skelbia informaciją apie vykdomą veiklą savo interneto svetainėje.

Anykščių rajono socialinių paslaugų centro Bendruomeniniuose šeimos namuose teikiamos kompleksinės paslaugos šeimai:
•    individualios ir (ar) grupinės konsultacijos asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
•    savitarpio pagalbos grupės asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
•    socialinių įgūdžių grupės vaikams ir paaugliams – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių teminių grupių užsiėmimus;
•    tėvystės mokymai – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
•    šeimos mediacija – paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai;
•    šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir kt.;
•    pavėžėjimo paslauga asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas, jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu ar asmeniniu transportu;
•    vaikų priežiūros paslauga (tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos, bei iki 4 val. per dieną visiems tėvams).

Kompleksinės paslaugos šeimai teikiamos nemokamai.

Asmenys, norintys gauti kompleksines paslaugas šeimai, turi kreiptis į Anykščių rajono socialinių paslaugų centro bendruomeninius šeimos namus.

Adresas: Šaltupio g. 11, Anykščiai
el. paštas vkazloviene@socialinespaslaugos.lt,
tel. nr. 8 611 11473, 8 381 52079

Skip to content