Menu Close

Socialinės priežiūros paslaugos

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas
Paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą

Socialinė priežiūra šeimoms
Paslaugos, teikiamos sunkumų patiriančiai šeimai, turinčiai ar besilaukiančiai vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas artimoje aplinkoje, vaikų nepriežiūra ir pan.), siekiant ją įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties.

Gavėjai:
Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,
vaikai su negalia ir jų šeimos,
socialinę riziką patiriančios šeimos ir jų vaikai,
vaikus su negalia ar raidos sutrikimais auginančios šeimos ir jų vaikai,
asmenų su negalia šeimos ir jų vaikai,
kiti asmenys ir jų šeimos.

Skip to content