Menu Close

Viešieji pirkimai

»  2024 m. Viešųjų pirkimų planas (2024-01-02 Nr. Į-3)


»  Viešųjų pirkimų plano pakeitimas (2024-05-16 Nr. Į-31)


»  Atn-3 ataskaita už 2023 m.
»  2023 m. Viešųjų pirkimų planas (2023-01-18 Nr. Į-14)


»  Viešųjų pirkimų plano pakeitimas (2023-03-21 Nr. Į-26)
»  Viešųjų pirkimų plano pakeitimas (2023-03-24 Nr. Į-28)
»  Viešųjų pirkimų plano pakeitimas (2023-04-14 Nr. Į-35)
»  Viešųjų pirkimų plano pakeitimas (2023-05-30 Nr. Į-58)
»  Viešųjų pirkimų plano pakeitimas (2023-06-09 Nr. Į-60)
»  Viešųjų pirkimų plano pakeitimas (2023-06-27 Nr. Į-61)
»  Viešųjų pirkimų plano pakeitimas (2023-06-30 Nr. Į-63)
»  Viešųjų pirkimų plano pakeitimas (2023-07-21 Nr. Į-66)
»  Viešųjų pirkimų plano pakeitimas (2023-10-03 Nr. Į-71)
»  Viešųjų pirkimų plano pakeitimas (2023-10-06 Nr. Į-72)
»  Viešųjų pirkimų plano pakeitimas (2023-11-10 Nr. Į-74)
»  Viešųjų pirkimų plano pakeitimas (2023-11-30 Nr. Į-80)


»  Anykščių rajono socialinių paslaugų centro vykdytų viešųjų pirkimų sutartys
»  Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas (2023-05-29 Nr. Į-57)
»  Įstaigos vadovo įsakymai dėl darbuotojų atsakingų už viešųjų pirkimų proceso organizavimą
»  Privačių interesų deklaracijos (VTEK)


Susiję teisės aktai:

1. Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas (2017 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. 1S-97)
2. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (2017 m. gegužės 2 d. Nr. XIII-327)
3. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Nuorodos:

1. Viešųjų pirkimų tarnyba
2. Centrinis viešųjų pirkimų portalas

Atsakingi darbuotojai:

Egidijus Kažukauskas
tel: +370 381 52079, mob. tel: +370 673 08616
el. p.: egidijuskazukauskas@gmail.com

Gytis Pivoriūnas
tel: +370 381 52079, mob. tel: +370 611 13082
el. p.: gpivoriunas@socialinespaslaugos.lt

Skip to content