Menu Close

Iš pataisos įstaigų paleistų asmenų socialinės integracijos įgyvendinimas

Vadovaudamasi nuo š. m. sausio 1 d. įsigaliojusiu Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A1-939/LR-324 „Dėl iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Anykščių rajono savivaldybė pradeda vykdyti iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinę integraciją.

Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinė integracija – pagalba iš pataisos įstaigų paleidžiamiems (paleistiems) asmenims užmegzti socialinius ryšius, įsitraukti į struktūras, skatinančias nenusikalsti, ir (ar) šių ryšių stiprinimas.

Palydimoji paslauga – visuma tarpusavyje susijusių paslaugų, kuriomis siekiama padėti asmenims prisitaikyti prie socialinės aplinkos, gauti reikiamą informaciją ir priėjimą prie socialinės paramos sistemos, atkurti ir (ar) sustiprinti ryšius su artimaisiais giminaičiais bei (ar) sugyventiniais, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, atgauti darbui reikalingus įgūdžius ir (ar) jų įgyti, t. y. visapusiškai palengvinti asmenų socialinę integraciją.
Iš pataisos įstaigos paleidžiamiems asmenims socialinis darbuotojas, atsižvelgdamas į paleistam asmeniui dar esant pataisos įstaigoje sudarytą jo asmeninius ir socialinius poreikius atitinkantį socialinės integracijos planą:
• teikia palydimąją paslaugą;
• teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo bei kitas bendrąsias socialines paslaugas;
• padeda spręsti sveikatos, įdarbinimo, gyvenamosios vietos, įsiskolinimų ir kitas socialines, teisines bei psichologines problemas;
• teikia informaciją ir tarpininkauja dėl piniginės socialinės paramos, kitų socialinių paslaugų ir kitos tikslinės pagalbos gavimo.

Pagalba teikiama Anykščių rajono gyventojams.
Susiję teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. A1-939/LR-324 „Dėl iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Rengėjas ir atsakingas asmuo:
AISTĖ ŽMOGINIENĖ
socialinė darbuotoja
mob. tel: 8 675 34673
azmoginiene@gmail.com

Skip to content