Menu Close

Užimtumo didinimo programa

Užimtumo didinimo programa siekiama neturinčius darbo Anykščių rajono gyventojus integruoti į darbo rinką ir sudaryti galimybes joje išsilaikyti, mažinti gyventojų socialinę įtampą bei atskirtį, suteikiant galimybę dirbti kvalifikaciją atitinkantį darbą, skatinant Anykščių rajono gyventojų užimtumą ir aktyvumą darbo rinkoje, ugdyti darbo, profesinius ir praktinius įgūdžius, didinant galimybes susirasti nuolatinį darbą, kompleksiškai spręsti gyventojų užimtumo problemas, įtraukiant Anykščių rajono darbdavius.

2020 m. liepos mėn. pradėta įgyvendinti Anykščių rajono savivaldybės Užimtumo didinimo programa, skirta užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims. Užimtumo didinimo programos dalyviams teikiamos paslaugos: psichologo konsultacijos, priklausomybių konsultanto konsultacijos, pavėžėjimo paslauga (naudojamasi transportu vežti klientus iki darbdavių, į konsultacijas), finansinio raštingumo kursai (kursų metu asmenys gilina žinias ir supratingumą apie finansus ir finansines rizikas, asmens motyvacijos skatinimo paslauga (kursų metu, pagal lektorės sudarytą programą, asmenys motyvuojami spręsti ilgalaikio nedarbo problemas).

Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas teikia bendrąsias socialines paslaugas: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, transporto paslaugos organizavimas, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas.

Užimtumo didinimo programos tikslai:

  • skatinti Anykščių rajono gyventojų užimtumą ir aktyvumą darbo rinkoje;
  • mažinti socialinę atskirtį tarp bendruomenės narių;
  • suteikti galimybę bedarbiams integruotis į darbo rinką ir joje išsilaikyti įgyjant praktinius įgūdžius;
  • padėti sunkiai integruojamiems į darbo rinką bedarbiams įsidarbinti ir užsidirbti pragyvenimui būtinas lėšas;
  • vykdyti darbo rinkos užimtumo didinimo ir nedarbo (nelegalaus darbo) mažinimo politiką.

Prireikus Užimtumo didinimo programa einamaisiais metais gali būti tikslinama pagal poreikį, pasikeitusias aplinkybes ir (ar) veiksnius, galinčius turėti įtakos Užimtumo didinimo programai įgyvendinti bei jos tikslams pasiekti.

Užimtumo didinimo programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų.

»  2023 metais Užimtumo didinimo programoje teiktos paslaugos
»  2023 metais Užimtumo didinimo programos teikiamų paslaugų nauda ir dalyvių lūkesčiai

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. 1-TS-344 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2020 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo”

Rengėjas ir atsakingas asmuo:

Olia Laskauskienė
Nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė
Mob. Tel.: +37067535154
av.olialaskauskiene@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content