Menu Close

Bendrosios socialinės paslaugos

Informavimas:
Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai).

Konsultavimas:
Pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų.

Tarpininkavimas ir atstovavimas:
Pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, registruojant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne:
Būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų teikimas.

Sociokultūrinės paslaugos:
Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę; jas teikiant, asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla.

Maitinimo organizavimas:
Pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia apsirūpinti maistu patys. Maitinimas gali būti organizuojamas pristatant karštą maistą ar maisto produktus į namus, suteikiant nemokamą maitinimą valgyklose, bendruomenės įstaigose ar kitose maitinimo vietose, organizuojant ir teikiant paramą maistu.

Gavėjai:
Socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos,
vaikai su negalia ir jų šeimos,
suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,
senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,
socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriančios šeimos,
vaikus globojančios šeimos,
mažiau galimybių turintis jaunimas,
krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai,
kiti asmenys ir šeimos.

Skip to content