Menu Close

Intervizija socialiniams darbuotojams

2023 m. (kartą per ketvirtį) Anykščių rajono socialinių paslaugų centro Paramos šeimai tarnybos socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis ir atvejo vadybininkai dalyvavo komandinės intervizijos procese.

Intervizija – tai atvejų aptarimas profesionalų grupėje, išlaikant konfidencialumo bei profesinės etikos principus. Intervizijos metu dalijamasi darbo patirtimi, siejami teoriniai bei praktiniai savo darbo aspektai, bandoma ieškoti būdų profesiniams sunkumams išspręsti, aptariami galimi tikslai ir galimybės. Kiekvienas grupės narys gali išsakyti savo nuomonę šiais klausimais bei pasidalinti savo įspūdžiais (mintimis, jausmais), susijusiais su diskutuojama tema.

Intervizijų metu socialiniai darbuotojai ir atvejo vadybininkai tobulėjo ir asmeniškai, ir profesinėje srityje. Buvo nagrinėti atvejai, susiję su smurtu, prievarta, agresija, žalingu alkoholio vartojimu, patyčiomis, bendradarbiavimo su kitais specialistais trūkumu. Intervizijų metu specialistai galėjo tobulinti asmeninius įgūdžius, atskleisti savo profesines galimybes. Specialistams buvo sudaryta galimybė refleksiškai pažvelgti į savo darbo turinį ir procesą, lavinti savo darbinius įgūdžius, gauti grįžtamąjį ryšį apie darbo turinį ir procesą. Socialiniai darbuotojai ir atvejo vadybininkai taip pat gavo pagalbą ne tik kaip darbuotojai, bet ir kaip individualūs asmenys, turėjo erdvę išreikšti ir analizuoti savo emocijas, nepasitenkinimą, susierzinimą, kitus neigiamus reiškinius, kuriuos sukelia darbas. Taip pat mokėsi geriau planuoti ir panaudoti gautas žinias ir patarimus tam tikrose darbinėse situacijose.

Skip to content