Menu Close

Tapkite budinčiu globotoju !

Budintis globotojas – tai žmogus ar šeima, galinti priimti laikinai globoti vaiką, kad šiam netektų atsidurti vaikų namuose ar panašioje institucijoje. Vaiko globa – tai apmokamas darbas ir svarbi socialinė misija. Kviečiame susipažinti su vaikų globos galimybėmis. Dalindamiesi šia žinia su kitais, irgi atliksite labai gerą darbą! Nes kiekvieno vaiko prigimtinė teisė – augti šeimoje.

Vaikai, patenkantys pas budinčius globotojus, būtų iki 12 metų, neturintys sunkių psichikos sutrikimų, fizinės negalios, proto negalios (išskyrus lengvą). Vienu metu galima globoti iki 3 vaikų (su savais – 5) pagal galimybes (buities sąlygos, pajamos, pasirengimas, gebėjimai ir t.t.).

Kai budintis globotojas yra vienišas asmuo – turėtų nedirbti arba dirbti pagal lankstų darbo grafiką (pvz., namie), kad bet kuriuo paros metu galėtų priimti vaiką į šeimą ir juo pasirūpinti.

Budintis globotojas – ne tik gerumo, pilietiškumo išraiška, bet ir darbas, už kurį gausite atlygį. Savivaldybė globos centrui už budinčio globotojo prižiūrimą vaiką skiria ir moka: atlygį budinčiam globotojui; 1 minimalią mėnesio algą (MMA) nepriklausomai nuo faktiškai prižiūrimų vaikų skaičiaus; dar po 1 MMA už realiai apgyvendintą vaiką. Atlygį budinčiam globotojui didina po 1,5 MMA už kiekvieną apgyvendintą vaiką iki 3 metų arba tą, kuriam nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumas. Budintys globotojai gauna vaiko globos (rūpybos) išmokas, tikslinius priedus, mokamus pagal Išmokų vaikams įstatymą; vienkartinį atlygį vaiko apgyvendinimo vietai įkurti.

Budintys globotojai bus rengiami pagal bendrą globėjų ir įtėvių rengimo programą GIMK, atsižvelgiant į individualias dalyvių galimybes, jiems bus parinkta mokymų forma (individuali ar grupinė). Mokymų laikotarpiu bus vertinami pareiškėjų gebėjimai bei pasirengimas tapti budinčiais globotojais.

Beje, globotojas neprivalo turėti jam priklausantį būstą. Svarbiausia – suteikti tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.

 

 

 

Skip to content