Menu Close

Socialinių paslaugų viešinimas bendruomenėje

Anykščių rajono socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkės Vaida Garšanovienė, Zinaida Kamarauskienė ir Danguolė Paškauskienė bei centro Bendruomeninių šeimos namų socialinė darbuotoja Vilma Kazlovienė šių metų birželio 21 dienos popietę susitiko su Svėdasų seniūnijos bendruomenės nariais. Susitikimo dalyviai aktyviai domėjosi socialinių paslaugų centro teikiamomis paslaugomis, socialinio darbo kasdienybe, socialinio darbuotojo bei atvejo vadybininko veikla. Buvo diskutuota apie bendruomenės narių indėlį, organizuojant pagalbą socialiai pažeistiems asmenims, šeimoms.

Susitikimo bendruomenėje metu buvo plačiai pristatytos naujos centro Bendruomeniniuose šeimos namuose teikiamos kompleksinės paslaugos rajono gyventojams, kurių tikslas – teikti prevencinę pagalbą. Bendruomenės nariai buvo kviečiami pastebėti pagalbos reikalingus bendruomenės asmenis bei šeimas, paskatinti juos kreiptis dėl paslaugų.

Esame dėkingos Svėdasų seniūnijos socialinei darbuotojai darbui su šeimomis Alginai Bučinskienei, subūrusiai gyventojus į susitikimą, Svėdasų seniūnui Sauliui Rasalui už dėmesį socialinėms bendruomenės problemoms bei Svėdasų bibliotekos darbuotojoms Rūtai Neniškienei ir Vitai Ražanskienei už jaukų ir šiltą priėmimą.

Skip to content