Menu Close

Pyragų diena

Lapkričio mėnesio pradžioje paskelbta Pyragų diena įgauna pagreitį ir su kiekvienais metais ji suvienija vis daugiau kolektyvų prasmingiems darbams. Šiais metais ir mūsų Anykščių rajono socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centras pasinaudojo šia galimybe ne tik įsijungti į bendrą darbinę veiklą, ugdyti  vaikų socialinius įgūdžius, patirti savo rankų darbo rezultatų džiaugsmą, bet ir padėkoti Labdaros ir paramos fondui „Rugutė”. Šis fondas teikia visokeriopą pagalbą onkologinėmis ligomis sergantiems vaikams. O dėkoti tikrai yra už ką, nes mūsų Vaikų dienos centro bendruomenėje yra vaikų, kuriems šis fondas suteikė neįkainojamą pagalbą. Neapsakomai dėkingi esam ir už pagalbą mūsų centro draugei iš Ukrainos.

Pyragų dienos idėjos įkvėpti Vaikų dienos centro vaikai noriai patys gamino pyragaičius, aktyviai skatino Anykščių rajono socialinių paslaugų centro darbuotojus jais vaišintis ir aukoti onkologinės ligos sunkumus patiriančių vaikų pagalbai. Su dideliu užsidegimu vaikai skaičiavo kiekvieną paaukotą centą ir svarstė kokias medicinos priemones už tuos pinigėlius būtų galima nupirkti. Taip pat vyko diskusija apie tai, kokiais gi būdais galima paaukotas lėšas perduoti „Rugutės” fondui. Buvo priimtas sprendimas, kad apsilankymas Kredito Unijos Anykščių padalinyje vaikams suteiks ir praktinę, ir pažintinę vertę. Džiaugiamės, kad Kredito Unijos darbuotojai mus pasitiko labai draugiškai ir besivaišindami mūsų skanumynais, taip pat aktyviai prisidėjo asmeniškai aukojant.
Suprantame, kad mūsų surinktos lėšos yra tik mažas lašelis „Rugutės” gerumo ir pasiaukojimo jūroje, tačiau jis yra pripildytas daug padėkų ir šiltų linkėjimų. Nuoširdus ačiū „Rugute”, kad Jūs esate.
Anykščių rajono socialinių paslaugų centro Vaikų dienos centro informacija
Skip to content